ჩვენს შესახებ

შპს სატრაპეზო

შპს სატრაპეზო (ყოფილი შპს შირნჰოფერი) დაფუძნებულია 2005 წლის 6 დეკემბერს.

კომპანიას გააჩნია საქართველოს ძეხვისა და ხორცპროდუქტების ბაზარზე წარმატებული ოპერირების მრავალწლიანი გამოცდილება – მისი ბიზნეს საქმიანობის შედეგი გახლავთ უპრეცენდენტო სასაწყობე მეურნეობა, სადისტრიბუციო ინფრასტრუქტურა და კომპანიის სავიზიტო ბარათი – დელიკატესების სპეციალიზებული მარკეტი „ლოიდლი“, რომელიც უპირობო ლიდერია ხორცპროდუქტების სპეციალიზებულ მარკეტებს შორის. კომპანიის დამფუძნებელ პარტნიორთა პრიორიტეტი მუდამ იყო სახსრების დაბანდება მაღალ ტექნოლოგიებში, სარეალიზაციო, სასაწყობე თუ საწარმოო მეურნეობის აღჭურვის ყოველ ეტაპზე. კომპანიის მიზანია განაგრძოს ინოვაციების დანერგვა, გაიმყაროს პოზიციები ბაზარზე და შეიტანოს წვლილი ქვეყნის ევროპულ სტრუქტურებთან და ფასეულობებთან ინტეგრირებაში. ხარისხი, როგორც მთავარი პრიორიტეტი, შუალედურ და საბოლოო მომხმარებლის მოთხოვნებზე ორიენტირებული მომსახურება, მომხმარებლისთვის ხელსაყრელი ფასი – ხარისხის შეფარდება გახლდათ საფუძველი იმისა, რომ კომპანიამ სწრაფად შეიძინა ლოიალური მომხმარებლი და კომპანიის სახელი ასოცირებულია გარანტირებულ ხარისხთან.

ვებ-გვერდის მთავარ გვერდზე წარმოდგენილია ევროპელ მწარმოებლებთა ნუსხა, რომლებიც კომპანიამ, დაფუძნებიდან დღემდე, გააცნო საქართველოს მომხმარებელს.

კოპანიის პოზიციონირება და ადგილობრივი წარმოების პროექტის მიზანი
წლების მანძილზე, საკუთარი ძალებით წარმოებული კვლევებისა და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, შეიძლება ითქვას, რომ კომპანიის მიერ იმპორტირებული ძეხვეულის მოცულობა შეადგენდა კატეგორიის მთლიანი იმპორტის 60-65%-ს და ძეხვისა და ხორცპროდუქტების მთლიანი ბაზრის მოცულობის დაახლოებით 20%-ს. კომპანიის მთავარი პრიორიტეტი ყოველთვის იყო მაღალი ხარისხის პროდუქციის იმპორტი და დისტრიბუცია, მაშინ როცა ქვეყნის შიდა ბაზარზე ძირითადად მიმდინარეობდა საფასო პოლიტიკაზე დაფუძნებული კონკურენცია, გაუფერულებული იყო საკვები პროდუქტების რითეილის უსაფრთხოების ყველა სტანდარტი და მომხმარებლისდაბალი მსყიდველუნარიანობის გამო, ხშირად ხარისხი და უსაფრთხოება არც კი განიხილებოდა, როგორც გადაწყვეტილების მიღების განმაპირობებელი ფაქტორი – სურსათის შეძენისას. ადგილობრივი წარმოება აძლევს კომპანიას საშუალებას სრულად გააკონტროლოს პროცესი, ნედლეულის შეძენიდან საბოლოო პროდუქტის წარმოებამდე, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ მივიღოთ გარანტირებული ხარისხი – მომხმარებლისთვის მისაღებ ფასად. ვიმედოვნებთ რა, რომ ქვეყანაში შეიცვლება, მაკონტროლირებელი ორგანოებისა და მომხმარებლების, მიდგომა სურსათის ხარისხის სტანდარტების მიმართ, ვფიქრობთ, რომ ევროკავშირის სტანდარტების მოთხოვნების დამაკმაყოფილებელი ადგილობრივი წარმოების გამართვა და ქვეყანაში ხორცპროდუქტების წარმოების ახალი სტანდარტების დაფუძნება არის კომპანიის ნომერ 1 ამოცანა.


ჩვენი ისტორია!

Reinert
Wiesbauer
sorger
strp-logo
rauch
strp-logo
apex
strp-logo
strp-logo
strp-logo
vivatis
strp-logo
strp-logo
strp-logo
strp-logo
strp-logo